Hasan Fehmi

Milletvekili, Din Adamı, Bilgin, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Din, ilim ve siyaset adamı, milletvekili, yazar (D. 1877, Acara / Sinop – Ö. 1933). Millet Meclislerindeki faaliyetleri ve bazı eserleri ile tanınmıştır. Medreselerde ve hukukta okumuş, 1908’de açılan İstanbul Mebusan Meclisi’ne Sinop’tan mebus seçilmişti. Meşihat Dairesi’nin tasfiyesindeki rolü ve İttihad ve Terakkinin sarıklı mebusları arasında yeni fikirlere çabuk uyar olmasıyla tanınmıştır. TBMM’nin ilk devresinden itibaren de Milletvekili olmuştu. Öldüğü yıl (1933) Kastamonu Milletvekili bulunuyordu. Sakalı ve teninin rengi kırmızıya çaldığı için bazı arkadaşları bu zeki ve şakacı dostlarına (Istakoz Hoca) lâkabını vermişlerdi. Basılı eserleri dışında sadece ilk forması neşrolunmuş bir Kur’an tercümesi vardır.

ESERLERİ:

Ceviz Ağacı, Hikmeti Teşri, Kürsi-i İslâm’dan Bir Hitabe,

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör