Ahmet Yüksel Özemre

Fizik Profesörü, Fizikçi, Yazar

Doğum
Ölüm
25 Haziran, 2008
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü, Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü

Fizik profesörü, bilim ve fikir adamı, yazar (D. 1935, Üsküdar / İstanbul - Ö. 25 Haziran 2008, İstanbul). Galatasaray Lisesi (1954), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü (1957) ve Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü (1958) mezunu. Türkiye’nin ilk atom mühendisidir. 1969 yılında profesörlüğe yükseldi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsü ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı başkanlıklarını on bir yıl yürüttükten sonra 1984’te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi müdürü, İÜ Fen Fakültesi dekanı, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi, TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi kurucu kurul üyesi, TAEK Başkanı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, Türkiye’yi NATO Bilim Komitesinde, OECD Nükleer Enerji Ajansı Yönetim Kurulunda, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) Konseyinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdinde yıllarca temsil etti. 1998-2000 yılları arasında Akkuyu Nükleer Santral İhâlesi konusunda danışman olarak çalıştı. Çalışmalarını TAEK Danışma Kurulu Üyesi olarak sürdürdü.

Çeşitli gazete ve dergilerde pozitif, sosyal ve dinî bilimler konularında üç yüzden fazla makalesi yayımlandı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1996 yılında Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı adlı eseriyle hâtırat dalında, 1998 yılında da Prof. Dr. Toshihiko İzutsu’dan çevirdiği İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar başlıklı çevirisiyle çeviri dalında Yılın Yazarı ödüllerine lâyık görüldü.

ESERLERİ:

İlimde Demokrasi Olmaz (2. bas. 2003), Türkiye’nin Çernobil Çilesi, İslâm’da Aklın Önemi ve Sınırı, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı, Gel De Çık İşin İçinden, Geçmiş Zaman Olur Ki..., Kâmil Mürşidin Portresi (Necmettin Şahiner editörlüğünde), Aklın Yolu İlimdir Portresi (Cemâl Uşşak ile birlikte), Kur’ân-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım), 50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu (Ahmet Bayülken ve Şarman Gençay ile birlikte), Din, İlim, Medeniyet (2002), Toma’ya Göre İncil (derleme, 2002), Üsküdar Ah Üsküdar! (anı-deneme, 2002), Ah Şu Atomdan Neler Çektim (anı-inceleme, 2002), Muhabbet ve Mücadele Mektupları (2003), Din ve Misyonerlik (2004), ademik Yıllarım (2005), 20. Yüzyılda Fiziğe Yön Verenler (2005).

Ayrıca teorik fizik ve nükleer mühendislik ile ilgili 12 ders kitabı ve 11 kitap çevirisi vardır.

KAYNAKÇA: Mehmet Göze / Ahmet Yüksel Özemre ile Sohbet (Türk Edebiyatı, Ocak 2002), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Türkiye Kültür ve Sanat 2009 Yıllığı (2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör