Zülküf Gülsün

Fizik Profesörü, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu

Akademisyen, fizik profesörü.1946 yılında Ergani'de doğdu. İlkokulu Ergani'de, orta öğrenimini Dicle Köy Öğretmen Okulu'nda ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ha­zırlık lisesinde tamamladı. 1969'da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Ayni yıl Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi Fizik asistanlığı sınavını kazanarak bu fakültede göreve başladı. 1974'te doktorasını ta­mamladı ve 1975 yılı başında Diyarbakır'da yeni açılan Fen - Edebiyat Fakültesi fizik bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 1979 yılında doçent oldu. 1981, 1982 ve 1987 yıllarında dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 1988'de profesör oldu.Bir süre Fen - Edebiyat Fakültesi de­kanlığı görevinde bulundu. Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

1984 ve 1986 yılları yaz aylarında altışar hafta süre ile İtal­ya'nın Trieste kentindeki Fizik Merkezinde bilimsel etkinliklere katıldı. 1984'te Lyon'da ve 1986' Münster (Federal Almanya'da)'de düzenlenen bilimsel kongrelere katılarak bildiriler sundu. Ayrıca yurt içinde Türk Fizik Derneği'nce her yıl yapılan Ulusal Fizik Kongreleri ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Fizik Bilim Kongrelerinin çoğuna tebliğli olarak katıldı. Yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel dergilerde birçok araştırması yayımlanmıştır.

ESERLERİ:

Çağdaş Fiziğin Kavramları (ortak çeviri), Mekanik Deneyleri (1992), İstatistik Fizik.

HAKKINDA: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 3, s. 441, 2. bas. 1997), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör