Sanî Ahmed

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm

Mutasavvıf (D. ?, Tokat – Ö. 1873, İstanbul). Mevlevî şeyhlerindendir. Öğrenimini ve tasavvufi çilesini tamamladıktan sonra bir müddet Tokat Mevlevîhânesinde şeyhlik yaptı. Buradan Aydın Mevlevîhânesine geçti. Bir İstanbul ziyareti sırasında orada öldü. Yenikapı Mevlevîhânesinde toprağa verildi

ESERLERİ:

Câm-ı Muzaffer, Nazmü’l-Cevâhir Şerhi.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör