Rifat

Divan Şairi

Ölüm
-

Divan şairi (D.1837, Elbistan / Maraş - Ö. 1911). Elbistan Belediye Başkanlığı ve Afşin nahiye müdürlüklerinde bulundu. On yedi ve otuz beş yaşlarında olmak üzere iki kez evlendi. İlk eşinden bir kızı, ikinci eşinden bir oğlu ve bir kızı oldu. Şiire on beş on altı yaşlarında iken hece vezniyle yazarak başladı. Daha sonraları Fuzulî’nin etkisiyle tasavvufa yönelerek aruz ölçüsüyle yazmaya başladı. Şairin yüz kırk kadar gazel, kaside vb. türde şiirinin olduğu, bunların içinde Farsça şiirlerinin de olduğu belirtilmektedir. Yetmiş altı şiiri, torunu A. İskender Saltoğlu tarafından Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rifat (1964) adıyla kitap olarak yayımlandı.

KAYNAK: Cemil Çiftçi / Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör