Hüsameddin Uşşâkî

Mutasavvıf

Ölüm

 Mutasavvıf (D. 1475, Buhara – Ö. 1594, Konya). Halvetî-Ahmedî şeyhlerinden. Uşşakîliğin kurucusu. Buhara’da ilim tahsil ettikten sonra ticarete atıldı. Anadolu’ya yolculuk ederek Uşak’ta Ahmed Semerkandî’ye intisap etti. Semenkandî’nin ölümünden sonra yerine geçti. III. Murad’ın davetiyle İstanbul’a geldi. Aksaray semtine yerleşti. Tekrar Uşak’a dönmek istediyse de Padişah müsaade etmedi. Bir hac dönüşü Konya’da öldü. Naaşı İstanbul’a getirilerek Kasımpaşa Dergâhı Mezarlığına defnedildi.

ESERLERİ:

Evrad-ı Kebîr, Hizb u Tesbîh, Ahzâb-ı Usbûiyye, Şerhu Virdi’s-Settâr.

HAKKINDA: Mustafa Özdamar / Hüşameddin Uşşakî ve Uşşakîler (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör