Halis Turgut (Sivaslı)

Milletvekili, Siyasetçi

Doğum
Ölüm

Siyaset adamı, milletvekili (Sivas 1886 - İzmir 1926). Eğitimini tamamladıktan sonra nahiye müdürlüğü ve kaymakamlık yaptı. Genç yaşında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek Türk Ocakları’nda etkinlik gösterdi. Sivas’ta Ziraat odası başkanıyken milletvekili seçildi (1923). Terakkiperver cumhuriyet fırka-sı kurucuları arasına katıldı ve yönetim kurulunda görev aldı (1924). Bu partinin Sivas örgütünü kurdurdu. Şeyh Sait Ayaklanmasının ardından Takrir-i Sükûn Yasası’nın çıkmasına muhalefet etti (1925). Terakkiperver Fırkası’nın kapatılmasının ardından cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya karşı girişilen suikast girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve İstiklal Mahkemesi’nce suçlu bulunarak asıldı (Temmuz 1926).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (Cilt 10, 1986).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör