Ömer Naîmî

Bilgin, İslam Bilgini, Şair

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini, şair. (D. 1801, Harput – Ö. 1882, Harput). Harput, Antep ve Kayseri medreselerinde öğrenim gördü. Harput’ta on beş yıl müftülük ve müderrislik yaptı. Sonradan gözleri görmemesine rağmen öğrencilerini yetiştirmeye devam etti. Dinî ve edebî eserler kaleme aldı. Türkçe, Arapça, Farsça olmak üzere üç dilde şiirler yazdı.

ESERLERİ:

el-Asîdetü’ş-Şehdiyye fî Şerhi Kasîdeti’l-Bürde, Rubû Şerhi, Manzûme-i Naîmiyye, İzhâr Şerhi.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör