Ömer Fânî

Tefsir Bilgini, Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Tefsîrî

Mutasavvıf, tefsir bilgini (D. ?, Debre - Ö. 1622, İstanbul). Halvetî şeyhlerindendir. Tefsir ilmiyle uğraşmasından dolayı “Tefsîrî” namıyla da tanındı. Draman Şeyhi Bosnalı Abdülmümin Efendi’nin halifesi (vekil) ve damadıdır. Eğri Seferine katıldı. Ayasofya Camiî vaizliği yaptı. Mezarı Fatih civarında Tercüman-Draman Tekkesindedir.

ESERLERİ:

el-Hüccetü’n-Neyyire fî Beyâni’t-Tarîkati’l-Münîre, Kıyâfetnâmi.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör