Ref’î-i Yanyavî

Bilgin, Mutasavvıf

Ölüm

Mutasavvıf-bilgin (D. ?, Yanya / Girit - Ö. 1902, İstanbul). Nakşibendî şeyhlerindendir. Mekteb-i Sultanînin açılışından itibaren akaid (İslâmiyetin imân esasları) ve Arapça öğretmenliği yaptı. Mezarı Eyüp’te Kaşgârî dergâhındadır.

ESERLERİ:

Rehber-i Hak (yay. haz. Seyfeddin Ünlü, 1983), el-Muhtasar, Emâlî Tercümesi, Âyât ve Hadîs-i Erbaîn Tercümesi, Padişaha İtaat Hakkındaki Âyet ve Hadîsler.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Seyfedddin Ünlü (Rehber-i Hak içinde, 1983), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör