Bosnevî (Ali Dede)

Mutasavvıf

Burç

Mutasavvıf (D. ?, Bosna – Ö. 1598, Solnar / Zigetvar). Halvetî şeyhlerinden. “Türbe Şeyhi” diye de tanınır. Mürşidi, Halvetî şeyhlerinden Nureddinzâdedir. Satırcı Mehmed Paşa’nın daveti üzerine Varat Seferi’ne katıldı bu seferden dönüşte öldü. Kabri Zigetvar yakınındaki Solnar’dadır.

ESERLERİ:

Es’iletü’l-Hikem ve Havâtimü’l-Hikem, Temkînü’l-Makâm fî Mescidi’l-Harâm, Seb’aiyyât fi’l-Fürû, Mevâkîtü’l-Âhire ve’l-Letâifü’l-Fâhire, Muhadaratü’l-Evâil ve’l-Evâhir (Süyûtî’den), Envârü’l-Meşârık, Risâle-i İntisâriyye, Terbîü’l-Merâtîb ve’l-Usûl li Erbâbi’l-Mevsûl.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör