Râmî

Divan Şairi

Ölüm
Diğer İsimler
Abdurrahman

Divan şairi (D. 1553?, Şam - Ö. 1640, İstanbul). Asıl adı Abdurrahman. Medrese öğrenimi gördü ve müderrislik yaptı. İstanbul’da yaşadı. Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla özellikle tasavvuf, felsefe ve astronomi bi-limlerine vakıftı. Türkçenin yanı sıra Farsça ve Arapça şiirleri de vardır. Şiirleri genellikle tasavvufî ve âşıkane bir hava taşır. 4040 beyitten oluşan Dîvan’ı, Erdal Hamami tarafından yayımlandı (2001).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör