Muhammed Sami Erzincanî

Mutasavvıf

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf (D. 1847, Selüke [Yeşilçay] / Erzincan – Ö. 1912, Erzincan). Nakşibendî şeyhlerinden. İlk eğitimini Erzincan müftüsü Kiremitçizâde Salih Efendi’den aldı. Daha sonra Erzincan alimlerinden Hacı Sadık Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı. Daha sonra İstanbul’a giderek Fatih medresesinde okudu ve buradan da müderrislik icazeti alarak Erzincan’a döndü. Karakaya beldesinde imamlık, Erzurum Rüştiyesinde dört yıl öğretmenlik yaptı. Peşinden Hınıs’taki medreseye atandı. Tasavvufî eğitimini 1882’de Erzurum’da tanıştığı Şeyh Abdurrahman Tahî’den aldı. Medresedeki görevinden istifa ederek Tahi’nin Nurşin (Güroymak)’taki dergâhına gitti. 1882’de bu zattan hilâfet alarak Erzincan’a döndü. Erzincan’da Kırtıloğlu dergâhı adıyla bir dergâh kurup burada irşat hizmetlerinde bulundu. Mektubât’ı ve Sohbetler’i sadeleştirilerek yayımlandı (yay. haz. Ünal Tuygun, 1997).

HAKKINDA: Ünal Tuygun / Muhammed Sâmî-i Erzincanî / Hayatı ve Sohbetleri (1997).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör