Rahmî

Divan Şairi

Doğum
Ölüm

Divan şairi (D. 1802, Harput / Huğu – Ö. 1884, Huğu). Müftü Ahmed Efendi’den ders alarak yetişti. Öğrenimini ilerletmek için Antep’e gitti ve burada Küçük Hafız Necib ve Faik Efendi’den ders aldı. Öğrenimini Kayseri’de tamamlayarak icazet (yeterlilik, diploma) aldı. 1826 yılında Harput’a dönerek ömrünün sonruna kadar ilim ve edebiyatla meşgul oldu.

ESERLERİ:

Dîvan (haz. Gönül Hatay Eren-Halil Erdoğan Cengiz, 2000), Bostan Şerhi (Sadî’ye).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör