Osman Şems

Mutasavvıf, Şair

Doğum
23 Mart, 1814
Ölüm
27 Aralık, 1893
Burç

Mutasavvıf, şair (D. 23 Mart 1814, İstanbul – Ö. 27 Aralık 1893, Üsküdar / İstanbul). Son dönem mutasavvıf şairlerin en önemlilerinden, Nakşibendî ve Halvetî-Şabanî şeyhlerindendir. Nakşî İsmail Efendi’nin öğrencisi ve müridi oldu. 1839’da Kuşadalı İbrahim Efendi’ye bağlandı. Halvetî Tarikatının çile süresini tamamladı. Yedi yıl sonra İbrahim Efendi ölünce, Kadirî ve Üveysî Tarikatından Şeyh Abdurrahim-i Ünyevî’ye bağlandı ve irşada (Hak yolunu gösterme) başladı (1849). Bedesten’de mübayaa kâtipliği, Sirkeci’de tütüncülük, Darphane’de arayıcıbaşılık yaptı. Dîvân’ından seçmeler ve şiirlerinin sadeleştirilmiş metinleri basıldı (yay. haz. Edib Kürkçüoğlu, 1996). Ölünce Karacaahmet Kabristanına gömüldü.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), Büyük Türk Klasikleri (c. 9, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör