İbrahim Hilmi Çığıraçan

Yayıncı, Yazar

Ölüm
12 Haziran, 1963
Diğer İsimler
Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan

Yazar ve yayıncı (D. 1880, Tulça (bugünkü Tulcea) / Romanya - Ö. 12 Haziran 1963, İstanbul). Tüccarzâde lakabıyla da tanındı. Ailesi ile 1883’te İstanbul’a göçtü, öğrenimini mahalle mektebinde yaptı. Bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, 1895’te İkdam gazetesinde başladığı gazetecilik mesleğini Vakit ve Tasvir-i Efkâr’da sürdürdü. 1896’da Kitaphane-i İslâm yayınevini kurdu.

1908’de Millet gazetesini, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi ile Boşboğaz Güllabi adlı haftalık mizah gazetesini, daha sonra haftalık Ordu ve Donanma dergisini çıkardı. Adını Kitaphane-i Hilmi, sonra Hilmi Kitabevi olarak değiştirdiği yayınevinde döneminin ünlü yazarlarının kitapları yayımlanıyordu. Ölümünden sonra yayınevi de kapandı.

ESERLERİ:

OYUN: Aşk ile Zafer Arasında Yakup ve Roziya (1930).

İNCELEME: Tasfiye-i Lisana Muhtaç mıyız? (1911), Zavallı Millet (1912), Milletin Hataları (1912), Maarifimiz ve Servet-i İlmiyemiz (1913), Türkiye Uyan (1913), Avrupalılaşmak (1916), Balkan Harbinde Neden Münhezim Olduk (1913).

ÇEVİRİ: Floransa Geceleri (H. Helme’den).

Ayrıca çok sayıda ders kitabı vardır.

HAKKINDA: Taha Toros / İlk Editörümüz Hilmi Çığıraçan (Kitap Belleten, Ağustos 1963), Reşad Ekrem Koçu / İstanbul Ansiklopedisi (c. 7, 1958-74), TDE Ansiklopedisi (c.1, 1977), Nurettin Albayrak / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 8, 1993), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlı Ansiklopedisi (c.1, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör