Prens Lütfullah Bey

Siyasetçi

Doğum
Diğer İsimler
Ahmed Lütfullah

Siyaset adamı (D. 1880, İstanbul – Ö. 1973, Paris / Fransa). Tam adı Ahmed Lütfullah’tır. Damat Mahmud Celaleddin Paşa’nın oğlu, Prens Sabahattin’in kardeşidir. Eğitimini özel dersler alarak tamamladı. Babası ve ağabeyiyle birlikte yurt dışına (1899) kaçtı ve 1902 yılına kadar Jön Türk hareketi içinde Avrupa ve Mı­sır’da, ağabeyi Prens Sabahattin’in yakın bir yar­dımcısı olarak etkin olarak çalıştı. Prens Sabahattin ile birlikte düzenlenmesinde görev aldığı 1. Jön Türk Kongresi (1902) sonrasında gizlice Türkiye’ye dönerken (1903) yakalandı. Sultan II. Abdülhamid’i devirmeye çalışmakla suçlanarak II. Meşrutiyet’in ilanına (1908) kadar göz hapsinde tutuldu. Bundan sonra da siyasetle ilgilenmedi. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924’te, öteki Osmanlı hanedanı mensuplarıyla birlikte yurtdışına çıkarıldı. Prens Sabahattin ile birlikte kaleme aldığı Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza (1901) kongre çağrısı “işlediği temalar bakımından oldukça ilginçtir.”

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (15. cilt 1986), Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi 15 (1986-1989).  

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör