Abdî Efendi (Şair)

Şair

Doğum
-
Ölüm
-
Burç

Şair (D. ?, Şebinkarahisar / Giresun – Ö. 1885). İstanbul’da okudu. Divân kâtipliklerinde bulundu. Bosna Vilâyeti Meclis başkâtibi iken 1853’te azledildi. Bosna Meclis-i Kebîri başkâtipliği, çeşitli yerlerde kaymakamlık ve mutasarrıflık yaptı. Şarkikarahisar Bidayet Ceza Mahkemesi reisi iken vefat etti. Divan Edebiyatı tarzında ve heceyle şiirler yazdı. Erzurum ağzını manzum olarak işlediği eserinin eksik bir nüshası İÜ Kütüphanesindedir.

ESERLERİ:

Peyda Yahud bi-Pervâ, Akl-i Dânâ Beyninde Bir Muhavere (1870), Dîvân-ı Eş’âr, Erzurum Lehçesi, Nevpeydâ (1870).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (1995), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör