Kılıçzâde Hakkı

Düşünür, Siyasetçi

Eğitim
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Diğer İsimler
İsmail Hakkı (asıl adı)

Fikir ve siyaset adamı (D. 1872, Niş – Ö. 14 Nisan 1960). Asıl adı İsmail Hakkı’dır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ailesiyle Manastır’a göçmek zorunda kaldı. Burada babasını kaybetti. İlk, orta ve lise öğrenimini Manastır’da tamamladı. 1890’da Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’a kaydoldu  ve buradan 1894’da topçu üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. Selanik, Manastır, Bağdat, Yemen, Edirne ve İstanbul kolordularında, Bağdat Askerî İdâdîsinde (lise) kitabet öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1912 Balkan Savaşı yenilgisi üzerine İçtihad adlı dergide kaleme aldığı “Pek Uyanık Bir Uyku” başlıklı yazısı Batılılaşma programı ve Atatürk inkılâplarının taslağı niteliğinde kabul edilerek İçtihad ailesine kabul edildi. Bir taraftan İçtihad’daki yayın faaliyetine devam ederken diğer taraftan yayımladığı makalelerini İ’tikadât-ı Bâtılaya İ’lân-ı Harb adlı kitapta topladı. Celal Nuri ile birlikte Hürriyet-i Fikriyye adlı dergiyi çıkardı (1914). Yazılarında savunduğu birtakım görüşler nedeniyle pek çok kez tutuklandı.

ESERLERİ:

POLEMİK: İ’tikadât-ı Bâtılaya İ’lân-ı Harb (1329), Akvemü’s-siyer Münasebetiyle Yusuf Suad Efendilere Tâmîmen Son Cevap (1331).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Peygamberler Dedesi İbrahim (1926).

HAKKINDA: Celal Pekdoğan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 25, 2002, s. 415-416).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör