Mehmed Refik

Şair

Doğum
Ölüm
-
-

Şair (D. 1880, Tarsus - ?). Rüştiyeyi (ortaokul) bitirdikten sonra Tarsus Medresesinde okudu. 1890’de Kayseri’ye giderek öğrenimini oradaki medreselerde tamamladı. Daha sonra Mısır’a gitti ve Câmiü’l-Ezher’de okudu. 1907’de Tarsus’a dönerek medrese hocalığı yaptı. Medreseler kaldırıldıktan sonra çorap tezgâhı işletti. Şiirlerinin tümü basılmadı. Ezhâr yâhud Mecmûa-i Eş’âr (1907) adlı bir eseri vardır.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör