Mehmed Fevzi

Şair

Ölüm
-

Şair (D. Saraybosna – Ö. 1669-74?). Genç yaşta İstanbul’a gitti. Kendisini burada yetiştirdikten sonra doğduğu topraklara dönerek devlet hizmetlerinde bulundu. Hayatı ve eserleri üzerinde fazla bir çalışma yapılmadığı için hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Bir ara divan kâtipliğinde bulundu ve bazı vezirlere divan efendisi oldu. Hayatının sonuna doğru memuriyetten ayrılarak Halveti tarikatı şeyhi Şeyh Selami Efendi’ye bağlandı ve tasavvufa yöneldi. Hayatı fakirlik ve sıkıntı içinde geçti. Hem şiir hem nesir alanında eserler verdi.

Divan’ının tek nüshası İstanbul’da Ali Emiri Kütüphanesindedir. Divan’ında rubai, terkib-i bend, terci-i bend, kaside ve gazeller vardır. Ölümü Sefai’de 1669-70, Beliğ’de de 1673-74 olarak kayıtlıdır.

KAYNAK: İslâmî Edebiyat dergisi (sayı: 40, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör