Mehmed Fahreddin

Biyografi Yazarı, Mutasavvıf

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf, biyografi yazarı (D. 1792, Bursa – Ö. 1856, Bursa). Narlı Tekkesi şeyhi Şerafeddin Efendi’nin oğludur. Babasının ölümünden sonra aynı tekkenin şeyhi oldu. Kırk beş yıl şeyhlik yaptı ve Bursa’da öldü. Gülzâr-ı İrfân adlı eserinde Bursa’nın fethinden 1843’e kadar bu kentte yetişen ünlülerin yaşam öykülerini anlattı.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. 1, 1982), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör