Mahmud Kemaleddin

Şair

Doğum
Ölüm
19 Kasım, 1889
-

Şair (D. 1863, Golos [Şimdi Yunanistan’a bağlı]– Ö. 19 Kasım 1889). Golos İptidaisini (ilkokul) bitirdi. Bu sırada babasının ölümü üzerine annesinin memleketi olan Yenişehir Feneri’ne yerleştiler. Ortaokul öğrenimini Yenişehir Rüştiyesinde (ortaokul) gördü. Burada Muallim Naci, öğretmeni oldu. 1882’de Bursa’ya göçtü. Yeşilcami Medresesine girdi. Buradan diploma alacağı sırada öldü. Bursa’daki Nilüfer ve Fevaid dergilerinde başyazarlık yaptı. Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Hakikat, Saadet ve Trabzon gazeteleriyle Berk dergisinde yazıları yayımlandı.

ESERLERİ:

Terâne-i Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb ve Mektûbât-ı Manzûme adlı eserleri Âsârım başlığı altında basıldı (1886).

Rûhu’l-Kemlâ adlı eseri ölümünden sonra basılamadan yandı.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör