Andelib (Mehmed Faik Esad)

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Esad, Faik, Andelib

Şair (D. 1874, İstanbul – Ö. 1903, Malatya). Asıl adı Mehmed Esad. Şiirlerinde önceleri Faik daha sonra Andelib mahlâsını kullandı. Özel eğitim alarak tahsilini tamamladı. Arapça ve Farsça öğrendi. Devlet memurluğu yapmayarak gazetecilik mesleğini seçti. Mekteb, Hazîne-i Fünûn, İrtikâ  gazetelerinin başyazarlığını yaptı. Malatya’ya sürgüne görderildi ve Malatya Tahrirat Müdürlüğüne atandı. Bu görevdeyken öldü.

ESERLERİ:

Sabâh-ı Hayâtım, Gül Demetleri, Bir Demet Çiçek, Arabların Hikâyât-ı Şâirânesi.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör