Mehmet Aydın (İlahiyatçı)

İlahiyat Profesörü, Dekan, Yönetici, İlahiyatçı, Akademisyen, Çevirmen, Yazar

Doğum
Eğitim
Konya Yüksek İslam Enstitüsü (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

İlahiyatçı, yazar, çevirmen, akademisyen, profesör, yönetici, dekan. 1942 yılında Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Kozağaç köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. Konya Yüksek İslam Enstitüsü (1967) mezunudur. Yüksek tahsili esnasında iki yıl Konya merkez vaizliği görevinde bulundu, 1967-1973 yılları arasında Bursa İmam-Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 1969-1970 öğretim yılında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü.  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi Kürsüsünde 1975’te “İlahi Dinlerde Şeytan İnancı ve Anlayışı” konulu tezi ile İlahiyat doktoru unvanını aldı. 1975-1977 yılları arasında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

1977’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi asistanı olarak

atandı. 1980’de “Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma

Konuları” adlı çalışması ile doçent unvanını aldı.

1981–1982 yıllarında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde bir yıl Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi derslerine devam etti. 1984-1985 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün kurulmasıyla burada görevlendirilerek, 1984–1989 yılları arasında Sosyoloji Bölüm Başkanlığını yürüttü.

1985’te iki ay süreyle Vatikan’ın davetiyle İslam ve Arapça Eğitimi Enstitüsü’ne

misafir öğretim üyesi olarak giderek araştırmalarda bulundu. 1987’de Dinler Tarihi Profesörü oldu; Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı’nda uzun yıllar bölüm başkanlığı yaptı. 1996–1997 yıllarında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili görevini yürüttü. 1996–2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Aydın, 1984–2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Konya Bölge Koordinatörü olarak görev yaptı. İlahiyat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliklerinde bulundu. Üniversite senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, Selçuk Üniversitesi soruşturma ve yayın komisyonlarında görev aldı.

Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın Türkiye Dinler Tarihi Derneği’nin 1994’te Ankara’da

kurulmasında önemli rolü olduğu gibi, derneğin, Uluslararası Dinler Tarihi Derneğine (IAHR) üye olmasında da meslektaşlarıyla birlikte katkıları olmuştur. 2005 yılında Konya’da kurulan, Türk-İslam Medeniyeti İlmî Araştırmalar Enstitüsü müdürlüğünü yürüterek, Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Aydın, sahasıyla ilgili olarak ulusal ve uluslar arası, yurtiçi ve yurt dışında birçok toplantıya katılmış; bu toplantılarda sunduğu tebliğlerle ve yetiştirdiği öğrencilerle Dinler Tarihi alanına katkılar sağlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Aydın, Arapça ve Fransızca ve biraz da İbranice bilmektedir. 1 Mayıs 2009 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Makalelerini 1977 yılından itibaren Diyanet Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Milli Eğitim ve Kültür Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami İlimler Dergisi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Selçuk Dergisi, Belleten, Türk Yurdu, Zaman Gazetesi, Konya Büyükşehir Belediyesi 723. Vuslat Yıldönümü Dergisi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Diyanet İlmi Dergi, Milli Mücadeleden Günümüze Konya, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı gibi dergi, gazete ve armağan kitaplarda yayımlamıştır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda kongre ve sempozyuma katılarak bildiriler sunmuş ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne çok sayıda madde yazmıştır.

ESERLERİ (Kitap):

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm’da Tefekkür ve İman (1969), Müsbet İlim Ve Allah (1971),  İslâm Dini İlmihali (1981), Hıristiyan Genel Konsilleri ve II. Vatikan Konsili (1991),

Hristiyan Kaynaklarına Göre Hristiyanlık (1995),

Dinler Tarihine Giriş (1996), Müslümanların Hristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları (1998), Ansiklopedik Dinler Sözlüğü (2205).

ORTAK KİTAP: Milli Bütünlüğümüz ve Hacı Bektaş Veli (Ethem Ruhi Fığlalı ile, 1997), Konya Merkezdeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi (Galip Atasağun - Ahmet Aras - M. Sami Baybal ve Nermin Öztürk ile, 2006).

ÇEVİRİ: Kur'ân Açısından Yahudi Menşei ve Karakteri (Afif Abdü'l Fettah Tabbara’dan, 1978), Yahudilik'te Talmud'un Mevkii ve Prensipleri (Zafer İslam Han’dan, 1981), Hıristiyan İlâhiyatı (Olivier Clement -Albert M.Besnard - Roger Mehl’den, 1983),

İslâm'da Ayrılmazlık (Din-Dünya Görüşü, Abdürrezzak Nevfel’den, 1985), Konsiller Tarihi İznik'ten II. Vatikan'a (Fancis Dvornik, 1990), Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu (Prof. Dr. Mircea Eliade’den, 1990), Din Fenomeni (Jean Chevalier-Aimé Michel-Francin Kaufmann-Josy Eisenberg-Albert M. Besnard-Oliviér Clement-Roger Mehl-Jean Varenne’den,1993), Dini Sosyoloji (Gustav Mensching’den, 1994), Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri (Arnold J. Toynbee’den,  2000).

YURTDIŞI YAYINLARI: “La Situation Socio-Economique Des Non-Musulmans

A Konya Au XVIII eme siecle” (Chritiens et Musulmans L’epoque de la Renaissance, 1997),  “Interreligiöse Dialog-Tatigkeiten İn Der Türkei Und Die Theologische Fakultat Konya” (Neue Herausforderungen Für Den Interreligiösen Dialog, 2002).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), Kendisinden alınan bilgiler (Mart 2016). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör