M. Fahri Tuncel

İş Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
14 Ekim, 1999
-

Şair, iş adamı (D.1906, Tama köyü / Kemaliye / Erzincan – Ö. 14 Ekim 1999). Ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul’da serbest çalışma hayatına başladı. Bu arada okumaya ve öğrenmeye olan ilgisinin sonucu olarak özellikle tarih, edebiyat ve tasavvuf konularında kendisini yetiştirdi. Uzun bir süre Ankara’da sigortacı olarak çalıştı. Daha sonra inşaat ve elektirifikasyon müteahhitliği yaptı. 1960’lı yıllarda İstanbul’da Ankara İplik ve Dokuma Fabrikasının kurucuları arasında yer aldı. Uzun yıllar bu fabrikanın müdürlüğünü yaparak 1980’de emekliye ayrıldı. Dört çocuk, altı torun ve üç torun çocuğu sahibi idi. Ölümünde, arkadaşı Elazığlı Orhan Koloğlu şu tarihi düştü:

“Melce’i eshab-ı mesalihin

Denmedi ondan âlâ, sarihin

Bir ‘elif’ kattı Firdevs’ âlâ’ya

‘Fahr ile yazdı ömür tarihin’”

1992’de eşinin ölümünden sonra adeta inzivaya çekildi. Eşine olan sevgi ve özlemini bu dönemde yazdığı şiirlerle dile getirdi. Yaşamı boyunca aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı tasavvufî şiirler ve medhiyyeler ölümünden sonra, Orhan Koloğlu tarafından M. Fahri Tuncel / Çeşme-i Beyt-i Dilden Damlalar (Gönül Evinin Çeşmesinden Damlalar, 2003) adlı kitapta toplandı.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

DUYUŞ VE İNANIŞ

Vücut iklimine girmiş

Dolaşan bir vefa vardır

Bütün mevcuda rızk vermiş

Ki emsalsiz seha vardır.

 

Bütün varlığıyla âfak

Eder isbatını mutlak

Bize bizden yakındır Hak

Yakınlıkta sefa vardır.

 

Eğer arif isen nefse

Araya giremez kimse

Nûrun üstün olur şemse

Bu nûrda bil beka vardır.

 

Düşün varlığını her an

Sana rehber olur Kur'an

Ezelden mir'atı Rahman

Muhammet Mustafa vardır.

 

İçen tevhid şarabından

Geçer bilcümle varından

Onda Allah Lisanından

Konuşur bir edâ vardır.

 

Neler söyler Tuncel Fahri

Sözleri hep oldu cehri

Mekân etmişse bu derhi

Ona bir hoş nida vardır.

 

(Çeşme-i Beyt-i Dilden Damlalar, 2003) 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör