Emrî

Şair

Doğum
Ölüm

Şair (D. 1851, Yenişehir Feneri / Tırnova – Ö. 1916, Bursa). Çocukluk yıllarında çok az bir süre okula devam etti. Okuma yazmayı daha çok kendi gayretiyle öğrendi. Gençlik yıllarında saraçlık mesleğini öğrenerek Yenişehir eşrafından birinin çiftliğine kâhya oldu. Daha sonra bu adamla birlikte Bursa’ya göç ederek aynı göreve orada devam etti. Burada bir kütüphane kurdu ve bir müddet kitapçılık ve matbaacılık yaptı. Matbaasında Fevâid adlı bir süreli yayın çıkardı. Dîvân’ı basıldı (1911).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör