Ali Hâdi

Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Ankara Hukuk Fakültesi

Şair (D. 1899, Alâiye – Ö. ?). Henüz iki yaşındayken babasının ölümü üzerine annesiyle İzmir’e yerleşti. Burada ilk, orta ve lise tahsilini tamamladı. Bir müddet devlet memurluğu ve gazete yazarlığı yaptı. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesine girerek 1929’da mezun oldu. Şiirde Tokadîzade Şekip’in etkisinde kaldı. “Nef’î-i Zaman” müstearıyla mizahî manzumeler yazdı. Bu manzumeler Sihâm-ı Kazâ-yı Zamân adıyla basıldı (1924).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör