Şinasi Gündüz

İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Dinler Tarihi Araştırmacısı, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Akademisyen, İlahiyat Profesörü, Dinler tarihçisi. 1960, Hekimhan / Malatya doğumlu. Mardin’de İmam Hatip Lisesi (1978), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1984) mezunu. 1985 yılında OMÜ İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak girdi. Yüksek lisans çalışmasını İngiltere’de Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’de (1988-89); doktorasını aynı ülkede Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’de (1989-91) tamamladı. 

1992 yılında OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1993 yılında British Council tarafından sağlanan bir araştırma bursuyla bir müddet Manchester Victoria Üniversitesinde araştırma yaptı. 1995’te dinler tarihi doçenti oldu. 1999 yılında Harvard Üniversitesi Department of Middle Eastern Languages and Civilisations tarafından sağlanan bir bursla Birinci Uluslararası Mandenler Konferansına bildiri sunmak üzere katıldı ve bir müddet ABD’de bulundu. 

1998-2000 arası OMÜ İlâhiyat Fakültesinde Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Dinler Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını da yürütmekte ve aynı fakülteyle OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde dinler tarihi, karşılaştırmalı dinler, Gnostik inançlar, Hıristiyan teolojisi ve tarihi, heterodoksal akımlar, mitoloji ve dinlerarası diyalog dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak görevini sürdürdü.

Makaleleri 1992 yılından itibaren Journal for The Study of the New Testament, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Tezkire, Yeni Harran Çevresi, Virgül, Bilig, İslâmiyât, İslâmi Araştırmalar, Diyanet İlmi, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Ekev Akademi, Dinî Araştırmalar, Fecre Doğru dergilerinde yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisine maddeler yazdı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. Dinler Tarihi Derneği üyesidir.

ESERLERİ:

 

The Knowledge of Life - The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians (1994), 

Dinlerde Yükseliş Motifleri (E. Sarıkçıoğlu ve Y. Ünal ile, 1995), 

Din ve İnanç Sözlüğü (1998, 2000), 

Mitoloji ile İnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar (1998), 

Sâbiîler Son Gnostikler (1995, gen. ikinci bas. 1999), 

Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı (2001, 2004), 

Dinsel Şiddet: Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık (2002), 

Misyonerlik: Hıristiyan Misyonerler Yöntemleri ve Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri (M. Aydın ile, 2002), 

Misyonerlik ve Pontusculuk (2002),

Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa  (2005),

Hıristiyanlık (2006),

Sabiiler - Son Gnostikler (2006),

St. Paul (2008),

Anadolu'da Paganizm  - Antik Dönemde Harran ve Urfa (2015),

Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslam'da Miraç (Yavuz Ünal, Ekrem Sarıkçıoğlu ile, 2016),

Kur'an'ı Anlamak (2016),

Dünya Dinleri (Editör, 2019).

KAYNAKÇA: Sibel Özbudun / İman Sahibi Bir Bilim Adamı mı? (Virgül, sayı: 8, Mayıs 1998) - Harraniler ve Sâbiîlik (Virgül, sayı: 5, Şubat 1998), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Prof. Dr. Şinasi Gündüz kitapları (1000.kitap.com, kitapyurdu.com, 0112.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör