Çivitcizade Galib Bey

Şair

Doğum
Ölüm
30 Mart, 1906
Diğer İsimler
Mehmed Galib Bey, İbn-i Seyyid Gâlib

Şair (D. 1877, Kayseri - Ö. 30 Mart 1906, İstanbul). Tam adı Mehmed Galib Bey. Eserlerinde “İbn-i Seyyid Gâlib” imzasını kullandı. Çivitcizade adıyla tanındı. Kayseri eski tapu başkâtiplerinden Seyit Efendi’nin oğlu. Ahmetpaşa İlkokulunu bitirdikten sonra Karakimselizade Hoca Mehmet Efendi’den ders ve icazetname aldı. İstanbul’a giderek Farsça ve Fransızca öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra Tahrirat Kaleminde çalıştı ve çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

 Bir güzele gönlünü kaptırıp iki yıl tedavi gördü. Kayseri’ye dönerek, ailesini geçindirmekte güçlük çeken babasına, Arapça ve Farsça özel dersler vererek yardım etti. Ancak taşkın mizacı nedeniyle çevresinin eleştiri oklarına hedef oldu. Nazım Paşa’nın mutasarrıflığı sırasında ilkokul muallimliğine atanan Galib Bey, zamanın Sivas Valisi Reşit Akif Paşa’ya Vezaret rütbesi verilmesi üzerine yazdığı kasideyle Paşa’nın takdir ve hayranlığını kazanarak, Sivas’a davet edilip Sivas İdadisi müdür muavinliğine tayin edildi. Ancak eğitim düzeyi bu göreve uygun olmadığı için çevresi tarafından şiddetli biçimde eleştirilince 1909 yılında intihar etmek suretiyle hayatına son verdi. Olaydan üzüntü duyan hamisi Reşit Akif Paşa, onu Keçecizade İzzet Molla’nın yanında kazdırdığı mezara bizzat defnetti. Afyonlu Vehbi Efendi’nin bir mersiyesinde geçen:

 

 “Ah aşk, eyvah aşk, ey hadimi cangâh-ı aşk

 Tir-i tesirinle işte Galib etti irtihal

 

dizeleri, Galib Bey’in bir aşk uğruna intihar ettiğine kanıt gösterilmektedir.

Galib Bey’in şiirlerinde daha çok tasavvufi bir eda görülmekle beraber, ruhunun asıl coşkunluğunu aşk şiirlerinde dile getirdiği kabul edilmiştir. Musiki meclislerinde söylediği şarkılarla dinleyenleri mest edecek kadar müzikle içiçe bir hayat sürdüğü de bilinmektedir.

ESERLERİ:

Dîvan, Şerh-i Nazm-ı El Ferîd, Terceme-i Bânet Suâd, Ahsen-ül-Kasas, Fazâil-i Eyyam ve Leyal-i Mübareke.

HAKKINDA: Abdullah Satoğlu / Kayseri Şairleri - Başlangıçtan Bugüne kadar (1962), İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör