Vecdî (İsmail)

Şair

Doğum
-

19. Yüzyıl şairlerinden. Asıl ismi İsmail'dir. Tahsilini doğum yeri Diyarbekir'de tamamladık­tan sonra bir süre Ulu Cami civarında bir mücellithane açtı. Sonra­dan bilgi ve görgüsünü arttırmak gayesiyle seyahate çıktı. Şam'da iken 1844 dolaylarında vefat etti. Bir gazeli örnek verilmektedir.

HAKKINDA: Eşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 298), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

GAZEL

Şemistân-i gamem bezmimde şem'-i enverim yokdur

Fenâ dünyâda ya'ni bir müsellem dilberim yokdur

 

Serinde her kesin bir gonce-i seyrâbı var şimdi

Benim bağ-i cihan içinde bir berk-i terim yokdur

 

Ne pür-zahm-i nigâh ü ne esîr-i zülf-i mişkinim

Anunçün saff-i serbâzân-i aşk içre yerim yokdur

 

Zer-i hâlis 'ayar etdi dil~i iksîr-i aşk ammâ

Ele alur anı bir dilber-i sîmm-berim yokdur

 

İstanbul'a o denlü ârzû var dilde ey Vecdî

Uçardım bulsam ammâ neyleyim hâl ü perim yokdur

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 298).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör