Mehmed Baha Pars

Tarikat Lideri, Besteci, Eğitimci

Doğum
Ölüm
25 Ekim, 1953
Eğitim
Alyans İzraelit
Diğer İsimler
Mehmet Baha Pars

Müzik Öğretmeni, İlk Türk Operet Bestecisi, Nakşibendi Şeyhi. Şeyh Bahaettin Efendi'nin en büyük oğlu, Muhiddin Baha Pars’ın kardeşi (D. 1877, Bursa – Ö. 25 Ekim 1953, Bursa). Karaşeyh Mahallesi'nde doğdu. Bursa İdadisi'ni bitirdikten sonra eğitimini İstanbul'da sürdürdü. Aksaray'daki Darüttedris Mektebi'ni 1897'de, Beyoğlu'ndaki Alyans İzraelit'i (Alliance Israélite) 1902'de bitirdi.

Memleketi olan Bursa'ya dönünce Sanat Mektebinde Fransızca ve tarih, Bursa Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı. 1943'de emekli oldu. Keman, piyano, ud, viyola ve viyolonsel çalabiliyordu.

Mehmed Baha Pars’ın hazırladığı Âlem-i Musiki adlı dergi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yayımlanan ilk Osmanlıca müzik dergisi oldu. Bursa'da Türk müziğinin modernleşmesi akımının öncülüğünü üstlendi, dergisinde bu konuda "Alaturka, alafranga musiki olmaz. Musiki bir lisan-ı ruhtur" görüşünü işledi. Savunduğu bir başka tez de "Medeniyet musikiden sonradır" idi. Okullardaki müzik eğitiminin yetersizliğinden yakınıyor, konser diye gelişi güzel düzenlenen gösterilerden şikâyet ediyordu. Aynı zamanda operet besteleyen ilk Türk bestecidir.

Muhiddin Baha Pars’ın, bir nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Bursa il başkanlığına yazdığı bir mektupta, Pars ailesiyle ilgili şu bilgileri verilmiştir:

"Bursa 'da Şehreküstü mahallesinde kendisine mahsus bir türbede yatan dedem Pars Beyden başlayarak ecdadım ve ailem 600 küsur seneden beri Bursa'dadır. Vakfettiği Gemlik zeytin âşânile, oranın ve türbesinin bulunduğu mahallenin tapu harçlarını vaktiyle kendisine Orhan Gazi tarafından verilmiş olması, Pars Bey'in bir kumandan olarak Bursa nın fethinde yararlıklar gösterdiğine delâlet eder. Dedem Pars Beyin, babam Şeyh Hacı Baha Efendinin, onun babası Şeyh Hafız Ahmet Efendinin fukaralar ve çocuklar için yapılmış vakıfları ve hayırları vardır. Babanım, Orhan Camii karşısında, hasılatı fakir çocuklara vakfedilmek üzere yaptırdığı büyük çarşı yanmış, arsası belediye tarafından gasp edilmiştir..."

 

Murat Bardakçı, Mehmet Baha Pars hakkında şu bilgiyi vermektedir:

 

1916'da, Halide Edip'in ablası ve Ceyb-i Hümayun İkinci Kâtibi olan Mehmed Edip Efendi'nin kızı Nilüfer Hanım ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Umur Bahâ Pars, Milano'da batı müziği eğitimi gördü. Tanınmış bir tenor olan Umur Pars Ankara Devlet Konservatuarında da hocalık yaptı.

Pars Ailesi, Bursa Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde, ailenin hemen bütün üyeleri Kuvâ-yı Milliye'de fiilen görev aldığı için 500 yıllık topraklan olan kenti terk etmek zorunda kaldılar.

Bursa'daki tekke, Ahmed Vefik Paşa Caddesi'nin genişletme çalışmalarında yıkıldı, tekkedeki kütüphanenin bir kısmı da Bursa Nadir ve Yazma Eserler Kütüphanesi'ne kaldırıldı. Tekke yıkılırken istimlâk edilen mezarlar Muhiddin Bahâ Pars tarafından Emir Sultan Mezarlığı'nda ayrı bir mezarlığa nakledildi ama sonraki senelerde bu mezarlar da kayboldu.

KAYNAK: Murat Bardakçı / Operet besteleyip sahneye koyan bir Nakşibendî şeyhi (haberturk.com, 03.09.2009), Pars Kardeşler - Bursa'nın Simgeleşmiş İsimleri (bursadakultur.com, 14.08.2020), ProjeTSM, Mehmet Baha Pars Besteleri - Türk Sanat Musikisi (projetsm.com, 14.08.2020), İlk Türk Operası (bursa.com, 14.08.2020).

 

OPERET BESTELEYİP SAHNEYE KOYAN BİR NAKŞİBENDÎ ŞEYHİ

Memleketimizde müzik yayıncılığının öncülüğünü, aynı zamanda operet bestekârı da olan Mehmed Bahâ Bey yaptı. Bursa'daki bir Nakşibendî tekkesinin şeyhi olan Mehmed Bahâ Bey, meşhur bir operet bestecisi olmasının yanı sıra ilk müzik dergimiz olan "Âlem-i Musiki"nin de yayıncısıydı.

 

İSTANBUL'da, 19. asrın sonlarında bir "operet" merakı başladı. O zamanlarda da gündemde olan batılılaşma hevesinin etkisiyle popüler müzik batı etkisinde bir yola giriyor, yeni müzik biçimleri doğuyordu ve operet bunlardan biri ve Mehmed Bahâ Bey de operetlerin önemli bir ismi olduğu kadar, Türkiye'de müzik yayıncılığının öncülerindendi.

Bursalı olan Mehmed Bahâ Bey Nakşibendî şeyhi Ahmed Baba Efendi'nin torunuydu ve müzikle iç içe bir ortamda dünyaya gelmişti. Bursa'da kökü Umurbey Köyü'ne dayanan Bedreddin Pars Bey'in sülâlesinden gelen ve 1830'larm sonunda Bursa'ya yerleşen "baba" Ahmed Baba Efendi, orada bir Nakşibendî tekkesi kurdu. Şimdi Bursa Hükümet Konağı'nm yerinde bulunan tekkede sadece ibadet değil, musiki âlemleri de yapılırdı.

 

YAYIN TARİHİMİZİN İLK MÜZİK MECMUASINI ÇIKARDI

 

Ahmed Baba'nın 1845'te vefatından sonra şeyh olan oğlu Mehmed Said Efendi de müzikle uğraşta. Mehmed Said Efendi'nin 1871'deki vefatından sonra da posta Mehmed Bahâeddin Efendi geçti ve 1904'e kadar şeyhlik etti.

Mehmed Bahâeddin Efendi, iki kez evlenmiş ve ilk eşinden Mehmed Bahâ ile Hakkı Bahâ, o sırada Bursa kumandanı olan Hafız Mustafa Paşa'nın kızı Nakiye Hanım'dan da Muhiddin Bahâ ve Rukiye Hanım olmak üzere üç oğlu bir kızı dünyaya gelmişti.

1877'de dünyaya gelen Mehmed Bahâ Bey, İstanbul'da okuduktan sonra Bursa'ya döndü. Çeşitli okullarda tarih, müzik ve Fransızca dersleri verdi. Bursa Vilayet Matbaası'nda birkaç yıl müdürlük yaptı ve yayın tarihimizdeki ilk müzik mecmuası olan "Âlem-i Musiki" adında bir dergi çıkardı. 15 günde bir yayınlanan ve toplam 18 sayı çıkan dergi, 1920'de kapandı.

Aynı zamanda operet besteciliği yapan Mehmed Bahâ Bey, birçoğu çok sesli olmak üzere marşlar ve şarkılar da besteledi. Abdülhak Hamid Tarhan'm "Nesteren" operetinin bestesi de ona aitti. Mehmed Bahâ, 1934'te dedesinin lâkabı "Pars" ismini soyadı olarak aldı. Tekkenin son şeyhiydi, 1953'te Bursa'da öldü ve Emir Sultan Mezarlığı'na gömüldü.

 

HALİDE EDİP'İN ABLASI İLE EVLENDİ

 

1916'da, Halide Edip'in ablası ve Ceyb-i Hümayun İkinci Kâtibi olan Mehmed Edip Efendi'nin kızı Nilüfer Hanım ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Umur Bahâ Pars, Milano'da batı müziği eğitimi gördü. Tanınmış bir tenor olan Umur Pars Ankara Devlet Konservatuarında da hocalık yaptı.

Pars Ailesi, Bursa Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde, ailenin hemen bütün üyeleri Kuvâ-yı Milliye'de fiilen görev aldığı için 500 yıllık topraklan olan kenti terk etmek zorunda kaldılar.

Bursa'daki tekke, Ahmed Vefik Paşa Caddesi'nin genişletme çalışmalarında yıkıldı, tekkedeki kütüphanenin bir kısmı da Bursa Nadir ve Yazma Eserler Kütüphanesi'ne kaldırıldı. Tekke yıkılırken istimlâk edilen mezarlar Muhiddin Bahâ Pars tarafından Emir Sultan Mezarlığı'nda ayrı bir mezarlığa nakledildi ama sonraki senelerde bu mezarlar da kayboldu.

KAYNAK: Murat Bardakçı / Operet besteleyip sahneye koyan bir Nakşibendî şeyhi (haberturk.com, 03.09.2009),

 

Yazar: Murat BARDAKÇI
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör