Şem'î

Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet (asıl adı)

Şair (D. 1808, Kahramanmaraş – Ö. 1883, İstanbul). Asıl adı Mehmet’tir. Gençliğinde Arapçayı öğrendi, eğitimini tamamlamak için İstanbul’a gitti. Ülkenin değişik vilayetlerinde kâtiplik, naiblik, tezkirecilik, müfettişlik görevlerinde bulunduktan sonra kazaskerlik rütbesine kadar yükseldi. 

Mehmet Şemî’nin şiirlerinin yanında; Osmanlı sultanlarının, sadrazamlarının, şeyhülislamlarının ve kaptanlarının adlarını, göreve atanma tarihlerini içeren Esmarü’l-Hadaik adlı bir eseri vardır.

HAKKINDA: Ramazan Avcı / Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi (2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör