Şair Kadri

Şair

Doğum
Ölüm
10 Şubat, 1948
Diğer İsimler
Abdülkadir Uslu (asıl adı), Kadri, Kadriyâ (mahlas)

Şair (D. Yazı Mahallesi / Osmancık / Çorum, 1868 – Ö. 10 Şubat 1948, Osmancık / Çorum). Asıl adı Abdülkadir Uslu olan şairin şiirlerinde kullandığı mahlas “Kadri” ya da “Kadriyâ”dır. Babası, Koca Mehmet Paşa Camisi’nin kayyımlarından Ahmet Efendi’dir. Yetişmesinde babasının önemli rolü olduğu anlaşılıyor. Babası okumaya meraklı, az çok da şiir yeteneği olan bir kimseydi. Şu beyit ona aittir:

“Zamane dilberi kesim ister kesim

Başımdan sarığım aldı ister fesim.”

Şair Kadri, yedi-sekiz yaşlarında mahalle mektebine, daha sonra Kızıl Hasanoğlu Büyük Medresesine devam ederek; mantık, bediî (estetik), beyan derslerine kadar okudu. 1885 yılında babasının ölümü üzerine medreseden ayrılmak zorunda kaldı. Şair ruhlu, âşıklığa ve saz çalmaya düşkün olan Kadri, medreseden ayrılmasına rağmen okumayı ve araştırmayı bırakmadı. On beş yaşlarında iken saz çalıp şiir söyleme yeteneğini iyice geliştirdi. Aruz ölçüsüyle şiirler, mesneviler, gazeller yazdığı gibi hece ölçüsüyle ve saz eşliğinde şifahi şiirler söyledi. Çağında yaşamış olan ünlü âşıklardan Aşık Ceyhûnî, Aşık İz’anî, Aşık Seyhûni gibi aşıklarla atışmalara katılmışsa da halk şiiri alanında yazdığı koşma, divan ve destanlardan meydana gelen bir defteri kaybolmuştur. Onun gençliğinde Osmancık’a gelen ünlü meydan şairleri arasında seçkin bir yeri, oturma odalarında saygı gören bir değeri vardı. Koyun Baba Menâkıbnâmesi’ni şiir diline o aktarmıştır.

Şair, 1902 yılında Şerife Hanımla evlendi ve bu evliliğinden Hasan Tahsin, Ahmet Celâl ve Sıddıka adlı çocukları dünyaya geldi. İlk eşinin1908’de ölümünden sonra Saniye Hanımla evlendi ve bu evlilikten de Mehmet, Mehmet Zühtü, Lütfi, Fatma, Atike, Ümmühan ve Meliha adlarındaki çocukları dünyaya geldi. Abdülkadir Uslu (Şair Kadri) 1893’te askerliğini yapmak üzere İstanbul’a gitmiş, iki yıl sonra Osmancık’a dönüşünde çavuş rütbesiyle ilçenin jandarma komutanlığına getirilmişti. Sonra, 1895-1909 yılları arasında süren bu görevinden ayrılarak Osmancık’ta dava vekilliği yapmaya başlamıştı. Osmancık Yenimahalle mezarlığında toprağa verilmiştir.

HAKKINDA: M.Şakir Çıplak / Osmancık’ta Erenler Durağı - Koyun Baba (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör