Ali Bey (Direktör)

Oyun Yazarı

Doğum
Ölüm
-

Oyun yazarı (D. 1844, İstanbul - Ö. 1899). Özel ders alarak Fransızca öğrenip önce Babıâli Tercüme Odası memurluğu, sonra Sıhhiye Meclisi üyeliği ve Karantina İdaresi başkatipliği yaptı. Düyûn-u Umumiye müfettişliği göreviyle Doğu Anadolu vilayetlerine, Irak ve Japonya’ya gitti (1885-88). Trabzon valiliği (1890-93) ardından ömrünün sonuna kadar sürecek olan Düyûn-u Umumiye direktörlüğüne başladı (1894). Direktör Ali Bey olarak anılması bu görevi nedeniyledir.

İlk yazıları Teodor Kasap tarafından yayımlanan Diyojen (1869-72) adlı ilk mizah dergisinde çıktı. Bu derginin sürekli yazarları arasında yer alan Ali Bey, Ermeni Güllü Agop ve arkadaşlarının kurduğu Gedik Paşa Tiyatrosuna oyunlar ve Fransızca oyunlardan adaptasyonlar yazdı. Ermeni oyunculara Türkçe diksiyon dersleri verdi, tiyatro çalışmalarına katıldı, resmi görevinden dolayı oyunları “Bir Zat” imzasıyla yayımlandı. Alanında ilk olan 1897’de kaleme aldığı Lehçetü’l Hakâyık adlı lugatte sözcükler alaylı bir dille açıklanmış ve 19. yüzyıl sonu Osmanlı İmparatorluğu’nun kusurları tenkit edildi.

ESERLERİ:

Kokana Yatıyor (komedi, 1870), Tosun Ağa (Moliere’in Georges Dandin adlı eserinden adapte komedi, 1870), Ayyar Hamza (Moliere’in Les Fourberies de Scapin adlı oyunundan adapte. 1871), Misafiri İstiskal (komedi, 1871), Geveze Berber (komedi, 1873), Govo Minar ve Şürekası (Edmont Gondinet’ten çeviri, komedi), Letafet (opera-komik, 1897), Çıngırak (oyun basılmadı), Evlenmek İster Bir Adam (roman, Paul de Kocak’tan çeviri, 1897), Lehçetü’l-Hakayık (mizahî sözlük, 1894, 1908; N. Hacıeminoğlu tarafından yazarın Seyyareler / Gezegenler adlı hikâyesiyle birlikte, 1962; Şemsettin Kutlu tarafından yazarın Kokana Yatıyor, Misafiri İstiskal, Ayyar Hamza, Seyahat Jurnali adlı eserleri eklenerek, 1974), Seyahat Jurnali (İstanbul-Hindistan yolculuğu gezi notları, 1897), Seyyareler (mitolojik mizahî hikâyeler, 1897).

HAKKINDA: Şemsettin Kutlu / Lehçetü’l-Hakayık (Direktör Ali Bey’in eserinin yayına hazırlanması hakkında bir inceleme ile birlikte, 1972), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Sevengül Sönmez / Lehçetü’l Hakâyık ve Yerleşik Düşünceler Sözlüğü (Virgül, sayı: 38, Şubat 2001), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör