Ahmet Hamdi Tanpınar

Siyasetçi, Yazar, Şair

Doğum
23 Haziran, 1901
Ölüm
24 Ocak, 1962
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature
Burç
Diğer İsimler
Mızrakçıoğlu

Poet and writer (b. 23 June 1901, Şehzadebaşı / İstanbul - d. 24 January 1962). He used the pen name Mızrakçıoğlu. After he completed his primary education in Vefa, Kerkük, Antalya, he studied at the Veterinary School for a year. In 1923, he graduated from İstanbul University, Faculty of Literature, which he had entered in 1919. His graduation thesis was “Şeyhî’nin Hüsrev ve Şîrin’I” (Hüsrev and Şirin of Şeyhi). Among his teachers were Cenap Şahabettin, Yahya Kemal, Necip Asım and Rıza Tevfik. He worked as a literature teacher at high schools in Erzurum, Konya, Ankara, Ankara Gazi Education Institute and İstanbul Kadıköy High School, as aesthetics and mythology teacher at the Fine Arts Academy and as a literature teacher at Üsküdar American College (1923-39). He was appointed as professor to the Turkish Language and Literature Department at the Literature Faculty of İstanbul University (1939). He was elected parliamentary deputy for Maraş in 1942. After 1946, he worked as an inspector for the Ministry of National Education and as a teacher. He returned to his previous job as professor at the Faculty of Literature, Department of Turkish Literature (1949). He continued as professor of the Recent Turkish Literature Department until his death. He died of a heart attack. His tomb is near the tomb of his teacher and friend Yahya Kemal in Rumelihisarı. On his tomb is written “Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında” (Neither I am in time, nor out of the time).

His first poems were published in the journals Dergâh, Millî Mecmua, Hayat, Görüş beginning in 1921. His poems he wrote after 1932 were published in the journals Varlık, Ağaç, Görüş, Oluş, Ülkü, İstanbul etc. He compiled most of his poems in a book one year before his death. He was known more for his novels and research of literature history than his poems. In his stories and novels in which he gave great importance to psychological analyses, he wrote about people who were always searching and the chaos between westernization and traditional life. He satirized his time through irony in his work Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Institute of Setting Watches).

WORKS:

SHORT STORY: Abdullah Efendi'nin Rüyaları (Dreams of Abdullah Efendi, 1943), Yaz Yağmuru (Summer Rain, 1955).

NOVEL: Huzur (Presence, 1949), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Institute of Setting Watches, 1961), Sahnenin Dışındakiler (Those Who Are Off the Stage, 1973), Mahur Beste (Mahur* Composition, 1975), Aynadaki Kadın (Woman in the Mirror, 1987).

REVIEW: Tevfik Fikret (Tevfik Fikret, 1937), Namık Kemal Antolojisi (Anthology of Namık Kemal, 1942), 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi I (19th Century History of Turkish Literature, 1949, general 2nd edition, 1956), Yahya Kemal (Yahya Kemal, 1963), Edebiyat Üzerine Makaleler (Articles on Literature, publication prepared by Zeynep Kerman, 1969), Mücevherlerin Sırrı (Secret of Jewelry; article, interview and answers of questionnaires published in newspapers but not published in a book, 1928 and 1960; publication prepared by İlyas Dirin, Turgay Anar, Şaban Özdemir, 2001).

ESSAY: Beş Şehir (Five Cities, 1946), Yaşadığım Gibi (As I Live, 1970).

LETTER: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektupları (Letters of Ahmet Hamdi Tanpınar, by Zeynep Kerman, 1974), Tanpınar’dan Hasan–Âli Yücel’e Mektuplar (Letters from Tanpınar to Ali Yücel, prepared by C. Y. Eronat, 1997).

POETRY: Şiirler (Poems, 1961), Bütün Şiirler (All Poems, 1989), Seçmeler (Selections, by Enis Batur, 1992).

New publications of his works were made by Dergâh Publishing House. 

REFERENCE: Tahir Alangu / Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (c. 3, 1965), Orhan Okay / Bir Monografi Denemesi I-VIII (Dergâh, sayı: 25-33, 1992), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi-Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Mücevherlerin Sırrı-Derlenmemiş Yazılar Anket ve Röportajlar / Ahmet Hamdi Tanpınar / Hazırlayanlar: İlyas Dirin, Turgay Anar, Şaban Özdemir / (Cumhuriyet Kitap, 31.1.2002), Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı (Hece, sayı: 61, Ocak 2002; İçinde bibliyografya), Beşir Ayvazoğlu / Tanpınar ve Siyaset (Zaman, 10.3.2002), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör