Süleyman Özkaya

İslam Tarihçisi, Araştırmacı

Doğum
01 Ocak, 1966
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm tarihi araştırmacısı. 1 Ocak 1966, Horasan / Erzurum doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Manisa Turgutlu’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden (1990) mezun oldu. 1990-94 yıllarında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde tasnif elemanı olarak çalıştı. Aynı yıl Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Bahâîlik Hareketi” adlı tezle (1997) yüksek lisansını,“Osmanlılarda Evlâd-ı Fatihan Teşkilatı” tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Osmanlı Arviş Belgeleri Işığında Bahâîlik Hareketi adlı bir kitabı vardır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör