Abdurrahman Acar

İslam Tarihçisi

Doğum
Eğitim
Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam tarihçisi. 1962 yılında Midyat'ta doğdu.  Orta öğrenimini Adana İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi (1984). MEB bünyesinde bir süre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı (1988). 

Yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında tamamlayan Acar, 1998’de Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2002’de Doçent ve  2008’de de  Profesör unvanını  aldı. İslam tarih yazıcılığı, İslam medeniyeti tarihi, Selçuklu tarihi, el-Cezire tarihi ve coğrafyası konularında araştırmaları bulunan Acar, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

Uzun yıllardan beri çalışmalarını Diyarbakır'da sürdürmekte olan Prof. Dr. Abdurrahman Acar, makaleleri dışında, Diyarbakır Ansiklopedisi'ne Osmanlı dönemi Diyarbakır Medreseleri ve buralardan yetişen alimlerle ilgili maddeler yazmıştır.

BAZI YAYINLARI: Selçuklular, İslam’a Giriş, Evrensel Mesajlar  (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004,  s. 485-509), Sultan Sancar’ın Hayatı, Devlet İdaresi ve Kişiliği, Sultan Sancar  Türbesi (TİKA Yayınları, 2004, s. 11-103), Selçuklu Medreseleri ve İslam Kültür ve Medeniyetine Kazandırdıkları  (Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 2007, s. 351-363), Evail Edebiyatı Üzerine, Akademik Araştırmalar (2002, C. 3, Sayı:12, s. 1-36), İmam Gazali’nin Bağdad’ı Terketmesinde Siyasi Faktörlerin Rolüne Dair Bazı Düşünceler (İslami Araştırmalar, 2000, C. 13, S: 3-4, s. 505-510), Arap Coğrafyacılarına Göre Mardin Şehri I. Uluslararası Mardin Sempozyumu (Bildiriler,  2006, s. 79-96), Diyarbakır’ın İslamla/Sahabeyle Tanışması (Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır, 2010, s. 61-70), Mardin Artukluları’nda Adliye Teşkilatı ve Artuklu Kadıları,  2007,  C. I.  s. 287-300), Şark-İslam Klasikleri Tercümeleri Hakkında Bazı Gözlemler (Medeniyet ve Klasik,  2007, s. 169-177), İbn Cübeyr Seyahatnamesinde Dinsel Hoşgörü (İslami Araştırmalar, 2004, s. 128-138), Büyük Selçuklular Zamanında Hac ve Hac Emirliği (Diyanet İlmi Dergi, 2003,  s. 67-80), Artuklular  Tarihinin Bilinmeyen Bir Kaynağı: Ömer b. Hıdır b. İlalmış’ın Tarih-u Düneysir’i (XV. Türk Tarih Kongresi (2010, C. III, s. 633-652).

KAYNAK: İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör