Mehmet Dağ (İlahiyatçı)

İslam Tarihçisi, Felsefe Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
01 Kasım, 1943
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlahiyat profesörü. 1 Kasım 1943, Adıyaman doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana’da yaptı. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1965) mezunu. Doktora çalışmasını 1966’da MEB bursuyla gittiği İngiltere’de, “The Philosophy of Abu’l-Barakat al-Baghdadi with Special Reference to His Concept of Time” başlıklı teziyle Durham Üniversitesinde tamamladı. Bir süre Adana’da öğretmenlik yaptıktan sonra 1971’de atandığı Yüksek İslâm Enstitüsünde İslâm felsefesi, mantık ve ahlak dersleri verdi.

1972’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1977’de “İmam el-Harameyn el-Cüveyni’nin Alem ve Allah Görüşü” adlı teziyle doçent oldu. 1982’de Ankara Üniversitesince profesörlüğe yükseltildi. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde profesörlük kadrosuna atanarak göreve başladı. Aynı kurumda öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Dağ, halen aynı üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir.

Telif ve çeviri makalelerini 1973 yılından itibaren AÜİF Dergisi, OMUİF Dergisi, Bilim ve Ütopya, Bilim Teknik, Eğitim Hareketleri Dergisi dergileri ile İbn Sina’ nın Doğumunun 1000. Yılı Armağanı (1984) adlı ortak kitapta yayımladı. Alanıyla ilgili seminer ve sempozyumlara katılarak tebliğler sundu

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm Eğitim Tarihi (H. R. Öymen’le birlikte, 1974), Dinler Tarihi (H. G. Yurdaydın’a birlikte, 1978).

ÇEVİRİ: Muhyiddin b. El-Arabi’nin Tasavvuf Felsefesi (Afifi’den, 1975), İslâm Hukukuna Giriş (J. Schacht’tan, A. Şener ile, 1977), Anlama ve İnsan Bilimleri (H. P. Rickman’dan, 1982), İslâm (Fazlur Rahman’dan, M. Aydın ile, 1983), İslâm Kelamı (A. S. Tritton’ dan, 1983), Tutarsızlığın Tutarsızlığı (İbn Rüşt’ten, Prof. Dr. Kemal Işık ile, 1986).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör