Hüseyin Algül

İslam Tarihçisi

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

 İslâm tarihi araştırmacısı. 1945, Bağyurdu köyü / Bozkır  / Konya doğumlu. Konya İmam Hatip Lisesi (1964), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1968) mezunu. Biga (1968-71) ve İstanbul (1971-75) liselerinde öğretmenlik yaptı. Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünde başladığı (1976) öğretim üyeliğini, aynı öğretim kurumunun Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine dönüşmesinden (1982) itibaren de sürdürdü. 1983‘te “İslâm Tarihinde İlk Siyasi ve Dinî Fırkaların Zuhuru” konulu doktorasını tamamladı. 1990‘da doçent, 1996‘da profesör oldu.

1996-99 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesinde dekan olarak görev yaptı. UÜ İlâhiyat Fakültesinde İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm başkanı olarak görev yaptı. Makaleleri Nesil (1975-82), Millî  Kültür, Din Öğretimi, İlim Sanat, Diyanet,  UÜ İlâhiyat Fakültesi dergileri ile Tercüman gazetesinde yayımlandı. Şamil İslâm Ansiklopedisi, TDV İslâm Ansiklopedisi‘ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Ashab-ı Kiram (1972), İstanbul‘un Fethi ve Fatih (1981), Bursa‘da Medfun Osmanlı Sultanları ve Emir Sultan (1982), Hala Sultan-Ümmi Haram Bint-i Milhan (1985; Hala Sultan ve Eyyub Sultan adıyla, 1991), İslâm Tarihi I-IV (Dördüncü cilt, Osman Çelik ile, 1986-87), Manisa Folkloru (1989), Peygamberimizin Şemâili Ahlâk ve Adâbı (1989), Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (1994), Mübarek Gün ve Geceler (2004).

SADELEŞTİRME: Ahlak İlmi (Kınalızade Ali Çelebi‘den, 1972), Nehcü‘s-Sülûk fi Siyaseti‘l-Mülûk (Yönetenlerin Yönetimi, Ebu‘n-Necib Sühreverdi‘den, 1974).

Ayrıca Kur‘an kursları ve okullar için Dini Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarını hazırlayan heyetlerde yer almıştır.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör