Süleyman Nesib

Şair

Doğum
Ölüm
28 Eylül, 1917
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
Süleymanpaşazâde Mehmed Sami

Şair (D. 1866, İstanbul – Ö. 28 Eylül 1917, İstanbul). Asıl adı Süleymanpaşazâde Mehmed Sami’dir. Mülkiye Mektebini (Siyasal Bilgiler Okulu) bitirdikten (1889) sonra Bursa, Bağdat ve İstanbul’da öğretmenlik, okul müdürlüğü, maarif müdürlüğü yaptı (1890-08). İlköğretim ve yüksekokullar müdürlükleri (1909-18) görevlerinin ardından, Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi) umum müdürlüğü (1912) ile Maarif Bakanlığı Telif ve Tercüme Kurulu üyeliği (1915) görevlerinde bulundu. Vasiyetine uyularak, Tevfik Fikret’in etkisinde yazdığı şiirler Servet-i Fünûn dergisinde yayımlandı. Döneminin ünlüleri arasına giremedi. Kitapları ölümünden sonra basıldı.

ESERLERİ:

Süleyman Paşazâde Sami Bey Külliyat-ı / Âsâr ve İhtisasât (1918), İlm-i Terbiye-i Etfal (1918), Süleyman Paşa Muhakemesi (Babasının hayatı, 1912).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Salim Durukoğlu / Süleyman Nesib-Süleyman Paşazade Bey Hayatı Edebi Kişiliği Şiirleri (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör