Siracî

Şair

Ölüm
-
Diğer İsimler
Osman Siraceddin

Şair (D. ? – Ö. 1890). Asıl adı Osman Siraceddin’dir. Şiirlerinde Siracî mahlasını kullandı. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Şiirlerinden, uzun zaman Erzurum’dan uzak kaldığı anlaşılmaktadır. İstanbul’da bulundu, devrin padişah ve devlet büyükleriyle görüştü. Klasik tarzda şiirler yazdı. Şiirlerinde tema olarak aşk, gurbet ve erotizmi işledi. Mecmua-i Hayal-bâl (1887) adlı bir şiir kitabı vardır.

KAYNAK: Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu / Erzurum Şairleri (1927), Hasan Ali Kasır / Erzurum Şairleri (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

EY VÂ’İZ

Yakma dilimi nâre azar ile ey vâ’iz

İncitme müselmânı endâz ile ey vâ’iz

 

Sabr etmek ile nâsı hep nâre düşürdün sen

Cennet yolunu tuttun bu kâr ile ey vâ’iz

 

Ukbâyı  alın dersin dünyâyı kaparsın sen

Çok yerde seni gördüm inkâr ile ey vâ’iz….

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör