Süleyman Celâleddin

Şair

Doğum
-
Ölüm

Şair (D. 1838/39 – Ö. 1890, Eyüp / İstanbul). İlk bilgilerini babası Ömer Efendizâde Salih Efendi’den aldı. Daha sonra Eyüp’te Şeyh Murad Dergâhı şeyhi Feyzullah Efendi’den Türk, Arap ve Fars edebiyatı, naklî (rivayete dayanan) ve aklî (pozitif) ilimler öğrenimi gördü. Bir süre Babıâli’de Meclis-i Vâlî Mazbata Odasına devam etti. Kastamonu Evkaf (Vakıflar) muhasebeciliğine atandı. Felç oldu ve genç yaşta öldü.

ESERLERİ:

Mevlid-i Cenâb-ı Ali, Devrnâme, Sâkînâme.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör