Hümâyî (Mehmet Emin)

Şair

Doğum
Ölüm
25 Mayıs, 1884
Eğitim
Menşe-i Küttâb-ı Askerîye

Şair (D. 1862, İstanbul – Ö. 25 Mayıs 1884, İstanbul). Mahmutpaşa Rüştiyesinden (Ortaokulundan) sonra bir süre Galatasaray Sultanîsine (Lisesine) devam etti. Daha sonra Menşe-i Küttâb-ı Askerîye girdi. 1877’de Nafia Mektûbî Odasına atandı. Medrese-i Hayriye adlı bir özel okulda öğretmenlik yaptı. Düzyazı ve şiirleri ölümünden sonra Muallim Naci’nin girişimiyle Nevbahârım adlı bir kitapta toplandı.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör