Remzî

Şair

Ölüm
-

Şair (D. 1862, Vodina – Ö. ?, Karaman). Memleketinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra yirmi yaşın-da İstanbul’a geldi. Dönemin dergi ve gazetelerinde şiirleri ve yazıları yayımlandı. Bir ara Konya’ya, oradan da Karaman’a sürüldü. Son yıllarını Karaman’da geçirdi. Yazı ve şiirleri Tercüman-ı Hakikat, Hazine-i Fünûn, Maarif, Musavver Terakki gibi gazetelerde yayımlandı.

ESERLERİ:

Sânihâtım, Gençlik Hâtırâtı, Sev-dâ-yı Medfûn, İlhâm-ı Vicdân, Sefâlet, Hâtıra-i Sevdâ, Londra Hâtırâtı.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör