Haz’an Nüzhet

Şair

Doğum

 Şair (D. 1826, İstanbul – Ö. 1890, Bağdat). Aksaray’da bir sıbyan mektebinde ve Sultan Ahmet Camisinde kurulan Mekteb-i İrfanîde okuduktan sonra Takvimhaneye girdi. 1851’de Cidde Malkâkipliğine atandı. Meclis-i Maliyenin çeşitli birimlerinde görev aldı. Bağdat Vilâyeti maliye müfettişi iken öldü. Letâif-i Esnaf adlı mizahî eseri basıldı. Basılmamış Zirva adlı bir eseriyle düzyazı ve şiirleri vardır.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör