Sabrî (Mahmud)

Şair

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Mahmud (asıl adı)

 

19. Yüzyıl şairlerinden. Hayat ve eserleri hakkında pek az bilgi bulunabilen şairlerdendir. İsmi Mahmud olup şiirlerinde Sabrî adını kullanmıştır. Diyarbekirli Güzel Ab­durrahman Ağa namında bir şahsın oğludur.

Tahsilini tamamladıktan sonra vilâyet muhasebesine memur olarak girdi (1845). Sekiz yıl sonra memurluğunu Erzurum'a nakletti. Burada gözlerini kaybederek emekli oldu. 1878'de vefat ettiği sanılmaktadır.

KAYNAKÇA: Eşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 345), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2017).

 

 

GAZEL

Kuûd etmiş serîr-i nâzıma Dâr-yi istiğnâ

Çeker ferman-ı hüsne perçemin tuğra-yi istiğnâ ^

 

Verir yağmaya istiğnâ ü nâzı akl-i uşşaka

İki yüzden eder üftâdeler şekvâ-yi istiğnâ

 

Kebûd-i câme giydikçe o mehrû zanneder insan

Letâfet ebrine girdi meh-i yekta-yi istiğnâ

 

Görünmez kapuya çıkmaz ne yapsun âşık-ı zârı

Ele girmek ne mümkün dâmen-i zîbâ-yi istiğnâ

 

Çalış SABRI hayat-i cavidan bul ehl-i idrâk ol

Mukimdir ki pir olsun artık pây-i istiğnâ

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 368).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör