Haşim (Yenişehirli)

Şair

Ölüm
25 Kasım, 1920
Eğitim
Sanayi-i Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Diğer İsimler
Hüseyin Haşim

Şair (D. 1860, Yenişehir / Larissa [Yunanistan sınırları içinde] – Ö. 25 Kasım 1920, İstanbul). Asıl adı Hüseyin Haşim’dir. Yenişehir eşrafından Abdülkadir Efendi’nin oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Yenişehir’de tamamladı. Ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşerek Sanayi-i Nefise Mektebini bitirdi (1880). Arapça ve Farsça öğrendi. Zekai Dede ve Bolahenk Nuri Bey’den musiki, Hattat Sami Efendi’den hat dersleri aldı. Mekteb-i Harbiyede ve Harbiye Nezaretinde başkatiplik görevlerinde bulundu. Emekliliğinden sonra Mekteb-i Hattatînde (Hattat Okulu) ders verdi.

Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Hüsni, Avni, Vecdi, Eddai Kemal, Keşşâf ve Hüseyin Mevci müstear adlarıyla gazeller yayımladı. Edebiyat alanında Muallim Naci’nin talebesi olarak tanındı. 1918’deki büyük yangında evi ve yapıtlarının büyük bir bölümü yandı. Hazırladığı bir yazı albümü nedeniyle padişahtan nişan aldı.

ESERLERİ (şiir):

Şihâb (1888), Mülhemât (1897).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmut Kemal / Son Asrın Türk Şairleri (1970), İ.A. Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), TDE Ansiklopedisi (c. 4, 1982), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör