İsmail İsmet

Şair

Ölüm
00 Kasım, 1884

Şair (D. ?, - Ö. Kasım 1884, İstanbul). Öğrenimini bitirdikten sonra 1842’de Maliye Hazinesi Esham Muhasebesi Maden Kalemine girdi. 1851’de Trabzon Tahrirat Kitabetine atandı. Postahane kâtipliği, kaymakamlık ve mektupçuluk gibi görevlerde bulundu. Cerîde-i Havâdis gazetesinin edebî kısmını yönetti. Mahzenü’l-Hikem adlı terkib-i bendi basıldı (1884).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör