Metin And

Sanat Tarihçisi, Hukukçu

Doğum
17 Haziran, 1927
Ölüm
30 Eylül, 2008
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Sanat tarihçisi, hukukçu (D. 17 Haziran 1927, İstanbul – Ö. 30 Eylül 2008, Ankara). Galatasaray Lisesi (1947), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1950), Londra Üniversitesi King’s College (1952) mezunu. Doktorasını “Meşrutiyet Çağı, Siyasal Hukuki ve Toplumsal Düzeninin Türk Tiyatrosuna Etkisi” teziyle (1986) verdi. “Osmanlı Tiyatrosu: Kuruluş Gelişimi ve Katkısı” konulu teziyle doçent (1974), “Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu” takdim teziyle profesör (1980) oldu.

Rockfeller Vakfının verdiği bursla ABD’de ve Avrupa’da bir buçuk yıl sahne sanatları üzerine araştırma yaptı (1956-57). 1958 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde, 1976 yılında Ankara Devlet Konservatuarında, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde (1976-77), Ankara Üniversitesi Basın Yayın Okulunda (1964-75), New York (1983-84), Tokyo (1986), Justs Liebig-Giessen (1987) üniversitelerinde öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak görev yaptı. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok kenti içeren uzun süreli konferans turnelerine çıktı. 1984 yılında emekli olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde konuk profesör olarak Uluslararası Yaz okulunda kültür tarihi dersleri de verdi.     

1954-75 yıllarında Forum dergisi editörlüğü, 1960-64 yıllarında Forum Yayınları editörlüğü, 1965-75 yıllarında Devlet Tiyatrosu Edebi Heyet üyeliği ve 1956-70 yıllarında Ulus gazetesi sahne sanatları eleştirmenliği yaptı. Türk tiyatrosu alanında otorite sayılan And, Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı eseriyle TDK Bilim Ödülünü (1970), Kültürel Etkinlikler Büyük Kuruluşlar adlı çalışmasıyla Türkiye İş Bankası Büyük Ödülünü (Şükrü Elçin, Haşim Nezihi Okay ve Cahit Güzelbey ile, 1983) aldı. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü (1983), 1991’de Türk Tanıtma Vakfının Özel Hizmet Ödülünü, Devlet Balesine ve Mozart Yılı dolayısıyla iki Mozart plağının yayımlanmasına katkılarından dolayı iki ödül daha kazandı. 1986’da Fransız hükümetinin L’ordine des Arts et des Lettress nişanı Officier payesi (1985) ve İtalya Cumhurbaşkanının Şövalyelik Nişanı (1990)  ile Türkiye Bilimler Akademisi Ödülünü (1998) aldı.

Türk ve İslâm Kültürleri ve Sanatları üzerinde sayısız makale yazmış olan Prof. Dr. Metin And, karagöz, kukla, orta oyunu, köy seyirlik oyunları, halk dansları, dinsel danslar, klasik bale, opera, tiyatro; Türklerde oyun kavramı, Anadolu ritüelleri, minyatür sanatı, şenlikler, göz bağcılık gibi çok geniş bir alanda incelemeler yaptı ve bunları yazılara ve bildirilere dönüştürdü. Eski İstanbul‘da Fransız, İtalyan, Yunan ve Ermeni toplulukları üzerine incelemeleri tarihî değer taşıyor. Makalelerini Forum, Sanat Dünyası, Milliyet Sanat, Tiyatro Araştırmaları, Tarih-Toplum, Dost, Türk Folklor Araştırmaları, Drama Review, Türk Dili, Devlet Tiyatrosu, Varlık, Hisar, Tarih Mecmuası, İtalyan Filolojisi, Dance News, Dance and Dancer, Dancing Times, Maske und Kothurn Review of National Literatures, East Asian Cultural Studies, Asian Folklore Studies, Objes et Mondes Des İslâm, Journal of American Folklore vb. dergilerinde yayımladı. Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir.         

“Metin And, Batı‘da olağanüstü kişiler için kullanılan bir deyimle, bir ‘Rönesans İnsanı’dır. Bizdeki ‘on parmağında on marifet’ deyiminin çok ötesinde bir saygınlığı vardır bu terimin. Büyük örnekleri en çok Rönesans‘ta görülen, değişik bilim ve sanatları kendinde birleştiren, çeşitli alanlarda üstün başarılar kazanan üstatlara ‘Rönesans İnsanı’ denir. Türkiyemiz’de Metin And, çok çeşitli dallarda ürün vermiş ve inanılmaz bir üretkenlikle vermeği sürdüren nadir kişilerden biri...

Dalları ve ürünleri görkemli bir ‘hayat ağacı’... Ve denebilir ki tek başına bir orman. Ömrünün ilk 75 yılına düzinelerle kitap, binden fazla yazı, yüzlerce konferans sığdıran Metin And‘ın en büyük ünü, tiyatro / sanat / kültür tarihçiliğinde... Gençliğinde hukukçu ve şarap uzmanı, dergi ve kitap yayımcısı... Bilgin, eleştirmen... Uzun yıllar boyunca profesör, estetikçi, belgeselci, konferansçı, halk oyunları / dans /  bale uzmanı, karagözcü, minyatür uzmanı, illüzyonist... ve bilge. Ülkemizde birkaç alanın doruğuna çıkanlar ve uluslararası bilim âleminde ün kazananlar arasında Metin And‘ın benzeri azdır.” (Talat Sait Halman)

ESERLERİ:

Gönlü Yüce Türk (1958), Dances of Anatolian, Turkey (1959, New York), Kırk Gün Kırk Gece (1959), Bizans Tiyatrosu (1959), Kavuklu Hamdi’den Üç Orta Oyunu Büyücü Hoca – Fotoğrafçı -Eskici Abdi (1962), Dionisos ve Anadolu Köylüsü (1962), Ataç Tiyatroda Ataç‘ın Tiyatro Eleştirileri ve Yazıları Üzerine İnceleme (1963), A. History of Theatre and Popular Entertainment in Turkey (1963-64), Türk Köylü Oyunları (1964), Tiyatro Terimleri Sözlüğü (Haldun Taner ve Özdemir Nutku‘nun katkılarıyla, 1966), Chez Les Turces (André Antoine’den çev., 1965), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Karagöz – Kukla - Orta Oyunu (1969), 100 Soruda Türk Tiyatrosu (1970), Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-1923 (1971), Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908 (1972), Tiyatro Kılavuzu (1973), 50 Yılın Türk Tiyatrosu (1973), Oyun ve Büyü, Türk Kültürü’nde Oyun Kavramı (1974), Turkish Miniature Painting. The Ottoman Preiod (1975), Osmanlı Tiyatrosu / Kuruluşu-Gelişimi-Katkısı (1974; genişletilmiş ve değiştirilmiş 2. baskı, 2002), Karagöz  / Turkish Shadow Theatre with an Appendix on the History of Turkish Puppet Theatre (1995), La Peinture Miniature Turque La Période Ottomane (1976), A Pictorial History of Turkish Dancing from Folk Dancing to Whirling Dervishes-Belly Dancing to Balet (1976), ‘Osmanlı Tiyatrosu‘, Kuruluşu (1976), Karagöz, Théâtre d‘Ombres Turc (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu (1977), Turkish Miniature Painting, The Ottoman Period (1978), Magic in İstanbul, Micky Hades International, Calgary / Alberta (1978), Karagöz Turkish Shadow Theatre With an Appendix on the History of Turkish Puppet Theatre (1979), İnsanüstülük Taslayanların İçyüzü (1981), Atatürk ve Tiyatro (1981),Kültürel Etkinlikler ve Büyük Kuruluşlar (Ergun Şenlik ve Erkan Canak ile, 1981), Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları (1982), Turkish Miniature Painting, The Ottoman Period (1982), Şair Evlenmesi’nden Önceki Türkçe Oyunlar (1982), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (1983), Selection of 33 Turkish Miniatures (1983), Mevlana Celaleddin Rumî and the Whirling Dervisches. Sufi Philosophy Whiling Rituals-Poems of Ecstasy-Miniature Paintings (Talat Sait Halman ile birlikte, 1983),Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1983),Türk Tiyatrosunun Evreleri (1983), Geleneksel Türk Tiyatrosu,Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (1985),Culture, Performance and Communication in Turkey, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (Tokyo, 1987), Saraya Bağlı Türk Tiyatroları ve II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı Tiyatrosu (1987), Türkiye‘de İtalyan Sahnesi İtalyan Sahnesinde Türkiye (1989), Drama at the Crossroads, Turkish Performing arts Link Past and Present East and West (1991), Türk Tiyatro Tarihi (1992), İstanbul in the 16th Century; The City  The Palace Dailylife (İngilizcesi kitabın orijinalidir, 1994), 16. Yüzyılda İstanbul, Kent, Saray, Günlük Yaşam (İngilizce orijinalin Türkçe çevirisi, 1994), Tiyatro – Bale - Opera Sahnelerinde Kanunî Süleyman İmgesi (1999), 40 Gün 40 Gece Osmanlı Düğünleri - Şenlikleri Geçit Alayları (2000), Ritüelden Dram, Kerbelâ – Muharrem - Ta’ziye (2002), Osmanlı Tasvir Sanatları 1-3: Minyatür (2002).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), M. Sabri Koz / Eski Kültürümüzün İçinde Dolaşan Bir Evliya Çelebi: Metin And - Talat Sait Halman / And’ımız Anıtımız - Metin And’ın Yapıtları - Adnan Binyazar / Ritüelden Drama (Cumhuriyet Kitap, 17.10.2002), Remzi Demir - Doğan Atılgan / DTCF ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası - Elli Portre (2008).600

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör